AKTUÁLNÍ OHLÁŠKY


Pondělí
21. 11. 2022
     
Úterý
22. 11. 2022
 
    

 
Středa
23. 11. 2022
17:30 Trutnov 2 kaple na faře Antonín Fajstaver, jáhen bohoslužba slova
Čtvrtek
24. 11. 2022
16:00 Jánské Lázně    
 
Petr Boháč, kněz
 
mše svatá
 
Pátek
25. 11. 2022
17:30 Trutnov 2 - NEBUDE
18:00 Dvůr Králové    

nabízíme odvoz        

mše svatá
Sobota
26. 11. 2022

17:00 Horní Maršov
 
Petr Boháč, kněz
 
mše svatá
Neděle
27. 11. 2022

1. adventní
 
  8:00 Trutnov 2 HSM
  9:30 Janské Lázně
11:00 Svoboda nad Úpou
11:00 Mladé Buky
15:00 Velká Úpa
Petr Boháč, kněz
Petr Boháč, kněz
Jiří Pilz, kněz
Antonín Fajstaver, jáhen
Petr Boháč, kněz
mše svatá
mše svatá
mše svatá
bohoslužba slova
mše svatá

Kodex církevního práva mluví o nedělní bohoslužbě v těchto kánonech:

Kánon 1248: 
1: Přikázání účastnit se mše svaté splní ten, kdo se účastní mše svaté tam, kde je sloužena katolickým obřadem, buď v samotný sváteční den nebo též večer předchozího dne. 
2: Jestliže pro nedostatek kněží nebo z jiné vážné příčiny není účast na mši svaté možná, velmi se doporučuje, aby se věřící zúčastnili bohoslužby slova, koná-li se taková ve farním kostele nebo na jiném posvátném místě, podle předpisů diecézního biskupa, nebo posvětili přiměřený čas modlitbou buď osobní, rodinnou nebo v shromáždění několika rodin.

 

Z toho vyplývá:  Že také termín bohoslužba "s nedělní platností" neexistuje, protože tedy každá sobotní bohoslužba bez ohledu na to jaké texty lekcionáře či v misálu se vyberou (jestli sobotní či nedělní), patří k nedělní bohoslužbě.

 

Kánon 905 § 1. není knězi dovoleno mít vícekrát než jednou mši za den.    § 2. vyžaduje-li to pastorační nutnost, může mít i třikrát mši, a to o nedělích a zasvěcených svátcích..

Z toho vyplývá: Kněží mají najít vhodný kostel, kam se mohou věřící na bohoslužbu sejít. Vždy jde o vytvoření společenství a dostupnosti pro všechny.

 

 


Horní Maršov - změna času bohoslužby pro zimní období v 17 hodin. Místo i čas by měl vyhovovat místním i turistům, aby vytvořili alespoň nějaké společenství, stihli výlety a aktivity a u kostela měli kde parkovat. Děkuji za pochopení. 

Poslední neděle v měsíci - bohohoslužba v 15 hodin v Malé Úpě (pouze do září)

Poslední neděle v měsíci - ve Svobodě nad Úpou bude místo u sv. Jana Nepomuckého mše v Dolním Maršově u sv. Josefa (Maršovská). Tím se ruší u sv. Josefova poslední čtvrtky v měsíci.

Od října bude opět ve farnosti vypomáhat kněz Jiří Pilz:

1. neděli v měsíci bude mít v 11 h Svobodu nad Úpou

3. neděli v měsíci bude mít v 9:30 h Janské Lázně

4. neděli v měsíci bude mít v 8 h Trutnov - Horní Staré Město

5. neděli v měsíci bude mít v 8 h Trutnov - Horní Staré Město

Dětská bohoslužba a následná farní kavárna na faře bude vždy v 3. neděli v měsíci v Trutnově - Horním Starém Městě. Na farní kavárně je příležitost oslavit v daném měsíci svátky a narozeniny. Káva a čaj bude vždy k dispozici, ostatní na domluvě  oslavenců - v kostele bude rozpis.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Novinkou z dílny it2go , která vyvíjí komplexní systém pro správu farností IS Omnia, pod kterým v budoucnu poběží i naše webové stránky, je mobilní aplikace Farnost do kapsy. Aplikace vám umožní zobrazovat obsah webových stránek, zobrazit aktuální pořad bohoslužeb a dalších událostí ve farnosti, přijímat dle kategorií řazená aktuální oznámení (pokud je někdo ve farnosti rozesílá) apod.
Aplikaci Farnost do kapsy si můžete do svých mobilů stáhnout zde:
Více o systému IS Omnia a modulu Webové stránky najdete zde:

 


Kontakt

Římskokatolická farnost Trutnov II - Horní Staré Město

Horská 64
Trutnov 2
541 02


Mgr. Petr Boháč
farář
bohac.petr@dihk.cz
www.facebook.com/bohac158
tel.: 731 402 211

Ing. Mgr. Antonín Fajstavr
jáhen
antonin.fajstavr@tiscali.cz
tel.: 724 906 930

@FarnostTrutnov2